Missie

 

De kooikers hebben zich georganiseerd via de Nederlandse Kooikersvereniging.
De Kooikersvereniging is opgericht op 20 augustus 1929 en bestaat dus al ruim 85 jaar ! 


Het doel van de vereniging is :
•    Het beschermen en instandhouden van de eendenkooien
•    Het behartigen van de belangen van de eigenaren en kooikers


Zij tracht dit doel te bereiken door: 
1.    Het bevorderen van de aaneensluiting van alle eigenaren en kooikers van eendenkooien in Nederland in de vereniging.
2.    Het geven van advies aan en het plegen van overleg met de bevoegde instanties. 
3.    Het meewerken aan wetenschappelijk onderzoek op het gebied van het waterwild. De vereniging registreert jaarlijks de vangstgegevens, de kooikers werken mee aan de "midwintertelling" .
4.    Het uitgeven van een mededelingenblad " Het Kijkgat" waarin allerlei informatie wordt opgenomen die voor de leden van belang kan zijn. 
5.    Het jaarlijks organiseren van een ledenvergadering veelal in combinatie met een excursie naar een eendenkooi.
 

 


© 2019 Kooikersvereniging

powered by Natuurlijk !