FLORA EN FAUNA

 


Eendenkooien zijn bijzonder belangrijk voor de biodiversiteit in het waddengebied. In het weidse landschap bieden ze, naast de erven, als enige opgaande begroeiing, waarin tal van soorten beschutting vinden. De flora en fauna die je een de waddenkooien kunt aantreffen, vertellen iets over de natuurwaarde van de kooien.

 

Divers biotopen

De waddenkooien vormen wat biodiversiteit betreft geen eenheid. Welke soorten voorkomen, hangt onder meer af van de bodem. In de kooien op de zware zeeklei komen andere soorten voor dan in de kooien op de eilanden, die meestal op zandige gronden liggen, al vormen de kooien op Texel hierop weer een uitzondering. Deze liggen namelijk op de Hoge Berg, een kleileemopstuwing uit de laatste ijstijd (ca. 150.000 jaar geleden) die nu zo’n 15 meter boven zeeniveau ligt.

 

Natuur en cultuur

Kenmerkend voor een eendenkooi is de combinatie van soorten die er van nature voorkomen en soorten die door de mens zijn geïntroduceerd. Het laatste geldt voor de waddenkooien in de meeste gevallen voor het kooibos, waarin ook regelmatig boomgaarden voorkomen en andere gebruikssoorten. In een aantal kooien zijn ook (resten van) groentetuinen te vinden, zoals in de Rimkeskooi op Terschelling. In de kooi van Spang op Texel trof Natuurmonumenten vlak nadat ze de kooi in bezit kreeg de ‘vergeten groente’ zwartmoeskervel aan.

 

Meer informatie over de flora en fauna in de waddenkooien volgt binnenkort.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor het in stand houden van de laatste eendenkooien. Dat geldt niet alleen voor de waddenkooien, maar voor alle eendenkooien in Nederland. De Kongsi van de Eendenkooi heeft een cursus ontwikkeld voor vrijwilligers in de eendenkooi. De cursus bestaat uit één theorieavond en twee praktijkdagen.

Ambachtswerk


De cursus gaat in op het onderhoud van het groen en de vangconstructie. De cursus gaat onder meer in op het snoeien van de bomen en de opbouw van een kooibos met het oog op de flora en fauna. Daarnaast komt ook het ambachtelijk werk aan bod, zoals het vlechten van de schermen en het maken of herstellen van een vanghokje.

 

Bezoekers


De cursus besteedt ook aandacht aan het gastheerschap in de kooi. Hoe leid je bezoekers rond? Wat vinden ze interessant om te horen? En wat valt er te vertellen over de landschappelijke waarden van een eendenkooi en de geschiedenis?

 

 

Cursusmap


Voor de cursus is een uitgebreide cursusmap gemaakt. Cursisten krijgen deze map mee als naslagwerk. Daarnaast bevat de map een aantal hulpmiddelen voor het onderhoud, zoals een voorbeeld werkplan en een verklarende woordenlijst met begrippen uit de eendenkooi.

 

 

Interesse?


De Kongsi van de Eendenkooi stelt de kennis en ervaring die is opgedaan met de cursus graag ter beschikking van andere kooien in Nederland. Ook zou ze het leuk vinden om de cursus in samenwerking met lokale kooikers in de rest van Nederland te geven. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Riek Guikema van Landschapsbeheer Groningen (mail: r.guikema@landschapsbeheergroningen.nl of 06 221 234 20)