OPEN DAG WADDENKOOIEN

Tijdens Open Monumentendag 2017 houdt een aantal kooien van de Kongsi open dag. In Groningen zijn Nieuw Onrust en de Wytsemakooi te bezichtigen. Op Texel is de Eendenkooi Zuid Haffel speciaal voor Open Monumentendag geopend. Lees meer...

NATUURMONUMENTEN ORGANISEERT VIER WANDELINGEN DOOR HERSTELDE EENDENKOOI TEXEL

De eendenkooi van Spang is al omstreeks 1600 aangelegd. In 1943 kwam hij in bezit van Natuurmonumenten. De kooi van Spang is een ven de kooien die dankzij de Kongsi volledig is hersteld, waarbij alle bijzonder cultuurhistorische elementen zijn teruggebracht. Op 6, 7, 13 en 20 mei kun je de kooi gratis bezoeken met de boswachter. Lees meer...

VRIJWILLIGERS

In de kooien die zijn aangesloten bij de Kongsi van de Eendenkooi zijn veel vrijwilligers actief. Zij zijn onmisbaar voor het in stand houden van de laatste kooien in het waddengebied. In veel kooien helpt een vaste ploeg met het groenonderhoud. Soms al meer dan tien jaar. In andere kooien is een grotere groep vrijwilligers actief die er in wisselende samenstelling voor zorgt dat de kooi niet overwoekert. Lees meer...

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor het in stand houden van de laatste eendenkooien. Dat geldt niet alleen voor de waddenkooien, maar voor alle eendenkooien in Nederland. De Kongsi van de Eendenkooi heeft een cursus ontwikkeld voor vrijwilligers in de eendenkooi. De cursus bestaat uit één theorieavond en twee praktijkdagen.

Ambachtswerk


De cursus gaat in op het onderhoud van het groen en de vangconstructie. De cursus gaat onder meer in op het snoeien van de bomen en de opbouw van een kooibos met het oog op de flora en fauna. Daarnaast komt ook het ambachtelijk werk aan bod, zoals het vlechten van de schermen en het maken of herstellen van een vanghokje.

 

Bezoekers


De cursus besteedt ook aandacht aan het gastheerschap in de kooi. Hoe leid je bezoekers rond? Wat vinden ze interessant om te horen? En wat valt er te vertellen over de landschappelijke waarden van een eendenkooi en de geschiedenis?

 

 

Cursusmap


Voor de cursus is een uitgebreide cursusmap gemaakt. Cursisten krijgen deze map mee als naslagwerk. Daarnaast bevat de map een aantal hulpmiddelen voor het onderhoud, zoals een voorbeeld werkplan en een verklarende woordenlijst met begrippen uit de eendenkooi.

 

 

Interesse?


De Kongsi van de Eendenkooi stelt de kennis en ervaring die is opgedaan met de cursus graag ter beschikking van andere kooien in Nederland. Ook zou ze het leuk vinden om de cursus in samenwerking met lokale kooikers in de rest van Nederland te geven. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Riek Guikema van Landschapsbeheer Groningen (mail: r.guikema@landschapsbeheergroningen.nl of 06 221 234 20)