OPEN DAG WADDENKOOIEN

Tijdens Open Monumentendag 2017 houdt een aantal kooien van de Kongsi open dag. In Groningen zijn Nieuw Onrust en de Wytsemakooi te bezichtigen. Op Texel is de Eendenkooi Zuid Haffel speciaal voor Open Monumentendag geopend. Lees meer...

NATUURMONUMENTEN ORGANISEERT VIER WANDELINGEN DOOR HERSTELDE EENDENKOOI TEXEL

De eendenkooi van Spang is al omstreeks 1600 aangelegd. In 1943 kwam hij in bezit van Natuurmonumenten. De kooi van Spang is een ven de kooien die dankzij de Kongsi volledig is hersteld, waarbij alle bijzonder cultuurhistorische elementen zijn teruggebracht. Op 6, 7, 13 en 20 mei kun je de kooi gratis bezoeken met de boswachter. Lees meer...

VRIJWILLIGERS

In de kooien die zijn aangesloten bij de Kongsi van de Eendenkooi zijn veel vrijwilligers actief. Zij zijn onmisbaar voor het in stand houden van de laatste kooien in het waddengebied. In veel kooien helpt een vaste ploeg met het groenonderhoud. Soms al meer dan tien jaar. In andere kooien is een grotere groep vrijwilligers actief die er in wisselende samenstelling voor zorgt dat de kooi niet overwoekert. Lees meer...

Contactgegevens:

Voor meer informatie over de Kongsi van de Eendenkooi kunt u contact opnemen met 
Landschapsbeheer Friesland

Commissieweg 15
9244 GB  Beetsterzwaag
0512 38 38 00
info@landschapsbeheerfriesland.nl
 

 


© 2018 Kongsi
powered by
Natuurlijk !

 

 

 

 


privacybeleid
gebruikersovereenkomst


De Kongsi van de Eendenkooi wordt mogelijk gemaakt door het Waddenfonds en de provincies Fryslân, Noord-Holland en Groningen.