Bezoek deze zomer de herstelde eendenkooi van Spang op Texel

 

De eendenkooi van Spang is al omstreeks 1600 aangelegd. In 1943 kwam hij in bezit van Natuurmonumenten. De kooi van Spang is een ven de kooien die dankzij de Kongsi volledig is hersteld, waarbij alle bijzonder cultuurhistorische elementen zijn teruggebracht. In het hoogseizoen kunt u de kooi elke zaterdagmiddag gratis bezoeken. Op eigen gelegenheid of onder begeleiding van een vrijwillige boswachter die uitleg geeft. In het kooikerhuisje is een mini-expositie ingericht.

Natuurmonumenten kocht de kooi tijdens de Tweede Wereldoorlog van de heer Koning uit Oosterend. Deze eigenaar en kooiker gebruikte de kooi niet alleen voor het vangen van eenden, maar ook voor de teelt van sneeuwklokjes en narcissen. De kweekveldjes waren in de loop der jaren helemaal overwoekerd. Ook het makhok was ‘verdwenen’ in de bosschages. De kooi is nu weer in oorspronkelijke staat te bewonderen. In de kooi wordt nog steeds gevangen, mede dankzij de vrijwilligers die hebben meegedacht en gewerkt aan het in ere herstellen van de vangpijpen. De gevangen eenden worden geringd en onderzocht en daarna weer vrijgelaten.

Kijk voor meer informatie over de wandelingen op Natuurmonumenten.

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor het in stand houden van de laatste eendenkooien. Dat geldt niet alleen voor de waddenkooien, maar voor alle eendenkooien in Nederland. De Kongsi van de Eendenkooi heeft een cursus ontwikkeld voor vrijwilligers in de eendenkooi. De cursus bestaat uit één theorieavond en twee praktijkdagen.

Ambachtswerk


De cursus gaat in op het onderhoud van het groen en de vangconstructie. De cursus gaat onder meer in op het snoeien van de bomen en de opbouw van een kooibos met het oog op de flora en fauna. Daarnaast komt ook het ambachtelijk werk aan bod, zoals het vlechten van de schermen en het maken of herstellen van een vanghokje.

 

Bezoekers


De cursus besteedt ook aandacht aan het gastheerschap in de kooi. Hoe leid je bezoekers rond? Wat vinden ze interessant om te horen? En wat valt er te vertellen over de landschappelijke waarden van een eendenkooi en de geschiedenis?

 

 

Cursusmap


Voor de cursus is een uitgebreide cursusmap gemaakt. Cursisten krijgen deze map mee als naslagwerk. Daarnaast bevat de map een aantal hulpmiddelen voor het onderhoud, zoals een voorbeeld werkplan en een verklarende woordenlijst met begrippen uit de eendenkooi.

 

 

Interesse?


De Kongsi van de Eendenkooi stelt de kennis en ervaring die is opgedaan met de cursus graag ter beschikking van andere kooien in Nederland. Ook zou ze het leuk vinden om de cursus in samenwerking met lokale kooikers in de rest van Nederland te geven. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Riek Guikema van Landschapsbeheer Groningen (mail: r.guikema@landschapsbeheergroningen.nl of 06 221 234 20)