DE KONGSI IN DE KLAS

 


Om de eendenkooien in het waddengebied voor de toekomst te behouden, is het belangrijk dat de volgende generatie weet wat een eendenkooi is, maar vooral wat ze zo bijzonder maakt. Daarvoor ontwikkelt de Kongsi van de Eendenkooi samen met de Stichting Erfgoed&Publiek een lesprogramma voor leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool.
 

Kerndoelen

Het lesprogramma sluit goed aan op de kerndoelen voor het basisonderwijs en de lesstof uit het reguliere curriculum. Het programma gaat onder meer in op het ambacht van de kooiker en de elementen waaruit een eendenkooi bestaat. In het beeldmateriaal bij het programma legt een echte kooiker uit hoe een eendenkooi werkt.
 

Altijd dichtbij

Het programma wordt zo opgebouwd, dat het geschikt is voor alle kooien in het waddengebied, zodat excursies zo dicht mogelijk in de buurt van de school kunnen worden georganiseerd. In het schooljaar 2017-2018 doen een aantal scholen mee aan een pilot met het lesprogramma. Het jaar daarna is het programma beschikbaar voor alle basisscholen in het waddengebied.
 

Meer weten?

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkeling van het programma, schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.  Meer informatie volgt ook op deze website.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor het in stand houden van de laatste eendenkooien. Dat geldt niet alleen voor de waddenkooien, maar voor alle eendenkooien in Nederland. De Kongsi van de Eendenkooi heeft een cursus ontwikkeld voor vrijwilligers in de eendenkooi. De cursus bestaat uit één theorieavond en twee praktijkdagen.

Ambachtswerk


De cursus gaat in op het onderhoud van het groen en de vangconstructie. De cursus gaat onder meer in op het snoeien van de bomen en de opbouw van een kooibos met het oog op de flora en fauna. Daarnaast komt ook het ambachtelijk werk aan bod, zoals het vlechten van de schermen en het maken of herstellen van een vanghokje.

 

Bezoekers


De cursus besteedt ook aandacht aan het gastheerschap in de kooi. Hoe leid je bezoekers rond? Wat vinden ze interessant om te horen? En wat valt er te vertellen over de landschappelijke waarden van een eendenkooi en de geschiedenis?

 

 

Cursusmap


Voor de cursus is een uitgebreide cursusmap gemaakt. Cursisten krijgen deze map mee als naslagwerk. Daarnaast bevat de map een aantal hulpmiddelen voor het onderhoud, zoals een voorbeeld werkplan en een verklarende woordenlijst met begrippen uit de eendenkooi.

 

 

Interesse?


De Kongsi van de Eendenkooi stelt de kennis en ervaring die is opgedaan met de cursus graag ter beschikking van andere kooien in Nederland. Ook zou ze het leuk vinden om de cursus in samenwerking met lokale kooikers in de rest van Nederland te geven. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Riek Guikema van Landschapsbeheer Groningen (mail: r.guikema@landschapsbeheergroningen.nl of 06 221 234 20)