KONGSI VAN DE EENDENKOOI

 

 

Wie vormen de Kongsi?

De Kongsi van de Eendenkooi is een verbond van zes groene organisaties en de Kooikersvereniging langs de kust van Waddenzee Werelderfgoed. De Kongsi van de eendenkooi spant samen om de laatste kooien voor het waddengebied te behouden.

 

Waddengebied

Ooit telde het waddengebied 142 eendenkooien. Daarvan zijn er nu nog maar 30 over. Daarmee dreigt dit identiteit bepalende element uit het landschap te verdwijnen en het ambacht van de kooiker alleen nog in de geschiedenisboeken terug te vinden. Alleen namen als Kooyenga, Kooistra en Van der Kooi herinneren dan aan dit uitgestorven beroep. En uitdrukkingen als ‘de pijp uitgaan’ en ‘achter de schermen’ raken hun tastbare herkomst kwijt. Eendenkooien horen bij het waddengebied. Ze vertellen het verhaal van hoe de mens overleefde in dit zo kale, gure en vaak weerbarstige landschap.

 

Verbond voor behoud

Om dat verhaal te kunnen blijven vertellen en om de laatste kooien voor het gebied te behouden werken de groene organisaties en de Kooikersvereniging samen en hebben ze de handen inééngeslagen. Als Kongsi van de Eendenkooi werken ze aan het herstel van 25 kooien in het gebied. Het belangrijkste doel is ten minste één vangpijp in tact te houden, zodat de kooi zijn afpalings- en kooirecht houdt, want dat blijkt keer op keer een voorwaarde voor het voortbestaan van een kooi. Dat geldt ook voor de kooien met een natuurfunctie, waar excursies worden gehouden of waar de eenden niet worden gevangen voor consumptie, maar om ze te kunnen ringen en onderzoek te doen.

 

Alle zintuigen

Clusters van kooien met verschillende functies bieden bezoekers de kans de eendenkooi met alle zintuigen te beleven. De Kongsi van de Eendenkooi streeft naar een mooi evenwicht tussen vangende en excursiekooien in tien regio’s in Noord-Holland, Friesland en Groningen, inclusief Waddeneilanden. De mix van functies biedt zekerheid voor de toekomst en, minstens zo belangrijk, maakt het mogelijk het verhaal van de eendenkooi op verschillende manieren te vertellen. Bewoners en bezoekers kunnen zien hoe een kooi werkt, ze kunnen de stilte ervaren en, voor wie daar geen bezwaar tegen heeft, de smaak van een exclusief streekproduct proeven.

 

Bondgenoten

De Kongsi van de Eendenkooi wordt mogelijk gemaakt door het Waddenfonds en de provincies Friesland, Groningen en Noord-Holland.

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor het in stand houden van de laatste eendenkooien. Dat geldt niet alleen voor de waddenkooien, maar voor alle eendenkooien in Nederland. De Kongsi van de Eendenkooi heeft een cursus ontwikkeld voor vrijwilligers in de eendenkooi. De cursus bestaat uit één theorieavond en twee praktijkdagen.

Ambachtswerk


De cursus gaat in op het onderhoud van het groen en de vangconstructie. De cursus gaat onder meer in op het snoeien van de bomen en de opbouw van een kooibos met het oog op de flora en fauna. Daarnaast komt ook het ambachtelijk werk aan bod, zoals het vlechten van de schermen en het maken of herstellen van een vanghokje.

 

Bezoekers


De cursus besteedt ook aandacht aan het gastheerschap in de kooi. Hoe leid je bezoekers rond? Wat vinden ze interessant om te horen? En wat valt er te vertellen over de landschappelijke waarden van een eendenkooi en de geschiedenis?

 

 

Cursusmap


Voor de cursus is een uitgebreide cursusmap gemaakt. Cursisten krijgen deze map mee als naslagwerk. Daarnaast bevat de map een aantal hulpmiddelen voor het onderhoud, zoals een voorbeeld werkplan en een verklarende woordenlijst met begrippen uit de eendenkooi.

 

 

Interesse?


De Kongsi van de Eendenkooi stelt de kennis en ervaring die is opgedaan met de cursus graag ter beschikking van andere kooien in Nederland. Ook zou ze het leuk vinden om de cursus in samenwerking met lokale kooikers in de rest van Nederland te geven. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Riek Guikema van Landschapsbeheer Groningen (mail: r.guikema@landschapsbeheergroningen.nl of 06 221 234 20)