CONTACTGEGEVENS

 

De Kongsi van de Eendenkooi is een project van:


Landschapsbeheer Friesland (projectleiding)
Commissieweg 15
9244 GB  Beetsterzwaag
0512 38 38 00
www.landschapsbeheerfriesland.nl
 

Landschapsbeheer Groningen (penvoerder)
Roderwolderdijk 60
9744 TH  Groningen
050 534 51 99
www.landschapsbeheergroningen.nl
 

De Kooikersvereniging
Strengstraat 4
6617 AT  Bergharen
www.kooikersvereniging.nl
 

Vereniging Natuurmonumenten
Postbus 9955
1243 ZS  Graveland
035 655 99 11
www.natuurmonumenten.nl
 

Staatsbosbeheer
Postbus 2
3800 AA  Amersfoort
030 69 26 111
www.staatsbosbeheer.nl
 

It Fryske Gea
Van Harinxmaweg 17
9246 TL  Olterterp
0512 381 448
www.itfryskegea.nl
 

Het Groninger Landschap
Postbus 199
9750 AD  Haren
050 313 59 01
www.groningerlandschap.nl

 

De Kongsi van de Eendenkooi wordt mede mogelijk gemaakt door:
Het Waddenfonds en de provincies Friesland, Noord-Holland en Groningen.

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor het in stand houden van de laatste eendenkooien. Dat geldt niet alleen voor de waddenkooien, maar voor alle eendenkooien in Nederland. De Kongsi van de Eendenkooi heeft een cursus ontwikkeld voor vrijwilligers in de eendenkooi. De cursus bestaat uit één theorieavond en twee praktijkdagen.

Ambachtswerk


De cursus gaat in op het onderhoud van het groen en de vangconstructie. De cursus gaat onder meer in op het snoeien van de bomen en de opbouw van een kooibos met het oog op de flora en fauna. Daarnaast komt ook het ambachtelijk werk aan bod, zoals het vlechten van de schermen en het maken of herstellen van een vanghokje.

 

Bezoekers


De cursus besteedt ook aandacht aan het gastheerschap in de kooi. Hoe leid je bezoekers rond? Wat vinden ze interessant om te horen? En wat valt er te vertellen over de landschappelijke waarden van een eendenkooi en de geschiedenis?

 

 

Cursusmap


Voor de cursus is een uitgebreide cursusmap gemaakt. Cursisten krijgen deze map mee als naslagwerk. Daarnaast bevat de map een aantal hulpmiddelen voor het onderhoud, zoals een voorbeeld werkplan en een verklarende woordenlijst met begrippen uit de eendenkooi.

 

 

Interesse?


De Kongsi van de Eendenkooi stelt de kennis en ervaring die is opgedaan met de cursus graag ter beschikking van andere kooien in Nederland. Ook zou ze het leuk vinden om de cursus in samenwerking met lokale kooikers in de rest van Nederland te geven. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Riek Guikema van Landschapsbeheer Groningen (mail: r.guikema@landschapsbeheergroningen.nl of 06 221 234 20)