OOK AAN DE SLAG IN EEN EENDENKOOI?

 

 

In de kooien die zijn aangesloten bij de Kongsi van de Eendenkooi zijn veel vrijwilligers actief. Zij zijn onmisbaar voor het in stand houden van de laatste kooien in het waddengebied. In veel kooien helpt een vaste ploeg met het groenonderhoud. Soms al meer dan tien jaar. In andere kooien is een grotere groep vrijwilligers actief die er in wisselende samenstelling voor zorgt dat de kooi niet overwoekert. Daarnaast zijn er vrijwillige gastheren en -vrouwen. Zij vinden het leuk om alles over de eendenkooien te weten en delen die kennis met bezoekers tijdens open dagen en excursies.

 

Cursus

Om zeker te stellen dat er ook in de toekomst voldoende vrijwilligers zullen zijn, ontwikkelt de Kongsi van de Eendenkooi een cursus ‘Vrijwilligerswerk in de eendenkooi’. In twee theorieavonden en één praktijkdag behandelen we alles wat een vrijwilliger in een eendenkooi moet kunnen en weten.

 

Natuur en cultuur

De ervaring leert dat ook de mensen die het liefst met hun handen bezig zijn, geïnteresseerd zijn in de werking en cultuurhistorie van de kooien in het waddengebied. En andersom dat de gastheren en -vrouwen het ook leuk vinden om iets te weten over het onderhoud van de flora. Daarom komen beide onderwerpen in één cursus aan bod. We beginnen najaar 2017 met een pilot in Groningen.

 

Interesse?

Heeft u interesse? Meld u dan vast aan voor onze nieuwsbrief. Dan blijft u op de hoogte en weet u wanneer u zich kunt inschrijven en wanneer we in uw provincie van start gaan met een cursus.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2018 KONGSI van de EENDENKOOI

powered by Natuurlijk !