WADDENKOOIEN

 


De kooien in het waddengebied zijn, hoe kan het ook anders, zeekooien. Er komen verschillende types voor. De meeste zijn van het Friese vangpijptype, zoals Opperwird, de Kooiplaats op Schiermonnikoog, de kooi van Ternaard en de drie Groninger kooien: Westpolder, Nieuw Onrust en de Wytsemakooi. Ook de Auke Talsmakooi is van het Friese type, maar deze kreeg, door toedoen van de Overijsselse achtergrond van kooiker Herman ten Klooster, eind vorige eeuw één Overijsselse vangpijp.


Turfkooien

Drie van de kooien van de Kongsi van de Eendenkooi zijn zogenaamde turfkooien: de twee kooien bij Engwierum - de Lytse Koai (kleine kooi) en de Talmakooi – en de Nassaukooi op Ameland, waarvan het turf waarschijnlijk nooit is vervangen en nog uit begin achttiende eeuw stamt.

Lange vangpijpen

De Kooi van Piaam, ook bekend als Buismans Einekoai, is de enige waddenkooi van het Overijsselse type. De zes Terschellinger kooien die deel uitmaken van de Kongsi van de Eendenkooi, zijn alle zes van het Terschellinger type. De Landerumer kooi is hiervan een heel mooi voorbeeld, met zijn lange vangpijpen die aan het eind aflopen tot vlak boven de grond. Ook de Oude Kooi op Vlieland is van het Terschellinger type.

Texelse kooien

De drie kooien van de Kongsi op Texel zijn alle drie van het Texelse type, al wijkt een aantal vangpijpen iets af van de kenmerkende bouw. Met hun spiegel en iets grotere hoogte lijken ze op een vangpijp van het Noord-Hollandse type.

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor het in stand houden van de laatste eendenkooien. Dat geldt niet alleen voor de waddenkooien, maar voor alle eendenkooien in Nederland. De Kongsi van de Eendenkooi heeft een cursus ontwikkeld voor vrijwilligers in de eendenkooi. De cursus bestaat uit één theorieavond en twee praktijkdagen.

Ambachtswerk


De cursus gaat in op het onderhoud van het groen en de vangconstructie. De cursus gaat onder meer in op het snoeien van de bomen en de opbouw van een kooibos met het oog op de flora en fauna. Daarnaast komt ook het ambachtelijk werk aan bod, zoals het vlechten van de schermen en het maken of herstellen van een vanghokje.

 

Bezoekers


De cursus besteedt ook aandacht aan het gastheerschap in de kooi. Hoe leid je bezoekers rond? Wat vinden ze interessant om te horen? En wat valt er te vertellen over de landschappelijke waarden van een eendenkooi en de geschiedenis?

 

 

Cursusmap


Voor de cursus is een uitgebreide cursusmap gemaakt. Cursisten krijgen deze map mee als naslagwerk. Daarnaast bevat de map een aantal hulpmiddelen voor het onderhoud, zoals een voorbeeld werkplan en een verklarende woordenlijst met begrippen uit de eendenkooi.

 

 

Interesse?


De Kongsi van de Eendenkooi stelt de kennis en ervaring die is opgedaan met de cursus graag ter beschikking van andere kooien in Nederland. Ook zou ze het leuk vinden om de cursus in samenwerking met lokale kooikers in de rest van Nederland te geven. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Riek Guikema van Landschapsbeheer Groningen (mail: r.guikema@landschapsbeheergroningen.nl of 06 221 234 20)