X

FLORA EN FAUNA

 

 

Eendenkooien zijn bijzonder belangrijk voor de biodiversiteit in het waddengebied. In het weidse landschap bieden ze, naast de erven, als enige opgaande begroeiing, waarin tal van soorten beschutting vinden. De flora en fauna die je een de waddenkooien kunt aantreffen, vertellen iets over de natuurwaarde van de kooien.

 

 

Divers biotopen

De waddenkooien vormen wat biodiversiteit betreft geen eenheid. Welke soorten voorkomen, hangt onder meer af van de bodem. In de kooien op de zware zeeklei komen andere soorten voor dan in de kooien op de eilanden, die meestal op zandige gronden liggen, al vormen de kooien op Texel hierop weer een uitzondering. Deze liggen namelijk op de Hoge Berg, een kleileemopstuwing uit de laatste ijstijd (ca. 150.000 jaar geleden) die nu zo’n 15 meter boven zeeniveau ligt.

 

Natuur en cultuur

Kenmerkend voor een eendenkooi is de combinatie van soorten die er van nature voorkomen en soorten die door de mens zijn geïntroduceerd. Het laatste geldt voor de waddenkooien in de meeste gevallen voor het kooibos, waarin ook regelmatig boomgaarden voorkomen en andere gebruikssoorten. In een aantal kooien zijn ook (resten van) groentetuinen te vinden, zoals in de Rimkeskooi op Terschelling. In de kooi van Spang op Texel trof Natuurmonumenten vlak nadat ze de kooi in bezit kreeg de ‘vergeten groente’ zwartmoeskervel aan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactgegevens:

Voor meer informatie over de Kongsi van de Eendenkooi kunt u contact opnemen met 
Landschapsbeheer Friesland

Commissieweg 15
9244 GB  Beetsterzwaag
0512 38 38 00
info@landschapsbeheerfriesland.nl

 

 

© 2018 Kongsi
powered by
Natuurlijk !

 


privacybeleid
gebruikersovereenkomst


De Kongsi van de Eendenkooi wordt mogelijk gemaakt door het Waddenfonds en de provincies Fryslân, Noord-Holland en Groningen.