X

CONTACTGEGEVENS

 

De Kongsi van de Eendenkooi is een project van:


Landschapsbeheer Friesland (projectleiding)
Commissieweg 15
9244 GB  Beetsterzwaag
0512 38 38 00
www.landschapsbeheerfriesland.nl
 

Landschapsbeheer Groningen (penvoerder)
Roderwolderdijk 60
9744 TH  Groningen
050 534 51 99
www.landschapsbeheergroningen.nl
 

De Kooikersvereniging
Strengstraat 4
6617 AT  Bergharen
www.kooikersvereniging.nl
 

Vereniging Natuurmonumenten
Postbus 9955
1243 ZS  Graveland
035 655 99 11
www.natuurmonumenten.nl
 

Staatsbosbeheer
Postbus 2
3800 AA  Amersfoort
030 69 26 111
www.staatsbosbeheer.nl
 

It Fryske Gea
Van Harinxmaweg 17
9246 TL  Olterterp
0512 381 448
www.itfryskegea.nl
 

Het Groninger Landschap
Postbus 199
9750 AD  Haren
050 313 59 01
www.groningerlandschap.nl

 

De Kongsi van de Eendenkooi wordt mede mogelijk gemaakt door:
Het Waddenfonds en de provincies Friesland, Noord-Holland en Groningen.

 

 

Contactgegevens:

Voor meer informatie over de Kongsi van de Eendenkooi kunt u contact opnemen met 
Landschapsbeheer Friesland

Commissieweg 15
9244 GB  Beetsterzwaag
0512 38 38 00
info@landschapsbeheerfriesland.nl

 

 

© 2018 Kongsi
powered by
Natuurlijk !

 


privacybeleid
gebruikersovereenkomst


De Kongsi van de Eendenkooi wordt mogelijk gemaakt door het Waddenfonds en de provincies Fryslân, Noord-Holland en Groningen.