X

KONGSI VAN DE EENDENKOOI

 

 

Wie vormen de Kongsi?

De Kongsi van de Eendenkooi is een verbond van zes groene organisaties en de Kooikersvereniging langs de kust van Waddenzee Werelderfgoed. De Kongsi van de eendenkooi spant samen om de laatste kooien voor het waddengebied te behouden.

 

Waddengebied

Ooit telde het waddengebied 142 eendenkooien. Daarvan zijn er nu nog maar 30 over. Daarmee dreigt dit identiteit bepalende element uit het landschap te verdwijnen en het ambacht van de kooiker alleen nog in de geschiedenisboeken terug te vinden. Alleen namen als Kooyenga, Kooistra en Van der Kooi herinneren dan aan dit uitgestorven beroep. En uitdrukkingen als ‘de pijp uitgaan’ en ‘achter de schermen’ raken hun tastbare herkomst kwijt. Eendenkooien horen bij het waddengebied. Ze vertellen het verhaal van hoe de mens overleefde in dit zo kale, gure en vaak weerbarstige landschap.

 

Verbond voor behoud

Om dat verhaal te kunnen blijven vertellen en om de laatste kooien voor het gebied te behouden werken de groene organisaties en de Kooikersvereniging samen en hebben ze de handen inééngeslagen. Als Kongsi van de Eendenkooi werken ze aan het herstel van 25 kooien in het gebied. Het belangrijkste doel is ten minste één vangpijp in tact te houden, zodat de kooi zijn afpalings- en kooirecht houdt, want dat blijkt keer op keer een voorwaarde voor het voortbestaan van een kooi. Dat geldt ook voor de kooien met een natuurfunctie, waar excursies worden gehouden of waar de eenden niet worden gevangen voor consumptie, maar om ze te kunnen ringen en onderzoek te doen.

 

Alle zintuigen

Clusters van kooien met verschillende functies bieden bezoekers de kans de eendenkooi met alle zintuigen te beleven. De Kongsi van de Eendenkooi streeft naar een mooi evenwicht tussen vangende en excursiekooien in tien regio’s in Noord-Holland, Friesland en Groningen, inclusief Waddeneilanden. De mix van functies biedt zekerheid voor de toekomst en, minstens zo belangrijk, maakt het mogelijk het verhaal van de eendenkooi op verschillende manieren te vertellen. Bewoners en bezoekers kunnen zien hoe een kooi werkt, ze kunnen de stilte ervaren en, voor wie daar geen bezwaar tegen heeft, de smaak van een exclusief streekproduct proeven.

 

Bondgenoten

De Kongsi van de Eendenkooi wordt mogelijk gemaakt door het Waddenfonds en de provincies Friesland, Groningen en Noord-Holland.

 

 

Contactgegevens:

Voor meer informatie over de Kongsi van de Eendenkooi kunt u contact opnemen met 
Landschapsbeheer Friesland

Commissieweg 15
9244 GB  Beetsterzwaag
0512 38 38 00
info@landschapsbeheerfriesland.nl

 

 

© 2018 Kongsi
powered by
Natuurlijk !

 


privacybeleid
gebruikersovereenkomst


De Kongsi van de Eendenkooi wordt mogelijk gemaakt door het Waddenfonds en de provincies Fryslân, Noord-Holland en Groningen.