X

Conclusie eenden en vogelgriepvirussenHet onderzoek naar vogelgriepvirussen in wilde vogels is niet mogelijk zonder de hulp en toewijding van de vele experts op het gebied van wilde vogels, waarbij het aanleveren van duizenden monsters en de bijbehorende vangstgegevens vanuit de eendenkooien een essentieel onderdeel vormen van het onderzoek. Het onderzoek heeft veel kennis opgeleverd omtrent het voorkomen van verschillende virussen in verschillende vogelsoorten, op uiteenlopende locaties, gedurende verschillende seizoenen.

Daarnaast laat het onderzoek in de eendenkooi in Oud Alblas zien dat het ringen van eenden het mogelijk maakt een individuele eend te identificeren en te volgen, zodat een koppeling gemaakt kan worden met de aanwezige vogelgriepvirussen. Echter, er blijven nog veel vragen over de verspreiding en evolutie van vogelgriepvirussen onbeantwoord. Hoe dragen wilde eenden bij aan de verspreiding van verschillende vogelgriepvirussen? Wat is de snelheid waarmee vogelgriepvirussen veranderen en is er een patroon zichtbaar in de evolutie van de virussen? Om deze en andere vragen te beantwoorden richt het bemonsteren zich op lange termijn studies van een kleiner aantal vogelsoorten. Verder zal meer aandacht worden besteed aan het volgen van individuele vogels via ringen, het plaatsen van zenders en door gebruik te maken van waterstof stabiele isotopen analyses.

Tot slot, de kracht van het vogelgrieponderzoek ligt in een goede samenwerking tussen virologen, biologen en vogelexperts, waaronder kooikers. Kennis van wat er in het veld gebeurt, draagt onmiskenbaar bij aan het begrijpen van wat er in het lab gevonden wordt.


Het Nederlands Instituut voor Ecologie


(NIOO-KNAW) bestudeert hoe de natuur werkt, op het land en in het water. Er wordt gekeken naar het DNA van superkleine bacteriën, naar de biodiversiteit van hele cosystemen en alles daartussenin.

De natuur kan als voorbeeld dienen voor de maatschappij. Onze kennis kan helpen bij natuur- en milieuproblemen door bijvoorbeeld klimaatverandering, biologische invasies en veranderend landgebruik. Het NIOO-KNAW is één van de grootste instituten van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Het internationale onderzoek vindt plaats binnen vier wetenschappelijke afdelingen: Dierecologie, Aquatische ecologie, Microbiële ecologie en Terrestrische ecologie.

Daarnaast is ook het Vogeltrekstation in het NIOO-gebouw gevestigd. Dit innovatieve duurzame gebouw in Wageningen weerspiegelt het ecologische onderzoek. De afdeling Dierecologie doet gedragsecologisch en evolutionair ecologisch onderzoek aan dieren, zowel fundamenteel als strategisch met een open blik naar de ecologische problemen van onze maatschappij. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar seizoenstiming van reproductie, ouderzorg en veroudering, persoonlijkheid bij vogels, voedselzoekgedrag en bewegingsecologie en effecten van kunstlicht op flora en fauna.


Afdeling Viroscience Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam


De afdeling Viroscience van het Erasmus Medisch Centrum is een multidisciplinair team van onderzoekers dat zich bezighoudt met onderzoek naar de epidemiologie, pathogenese, preventie en behandeling van humane en dierlijke virusinfecties. De afdeling heeft tot doel het doen van wetenschappelijk onderzoek op internationaal erkend niveau ter bevordering van de levenskwaliteit van mens en dier wereldwijd.

 


Secretariaat Kooikersvereniging

Dhr. D. N. Kooiker

Marshoekersteeg 7

7722KP Dalfsen

kooikersvereniging@gmail.com

 

 

 

© 2024 Kooikersvereniging

powered by Natuurlijk !