X

Onderzoek in eendenkooi te Oud AlblasSinds 2005 neemt de eendenkooi Roodnatkooi gelegen in Oud Alblas deel aan het bemonsteringsprogramma van Erasmus Medisch Centrum, waarbij wilde eenden worden bemonsterd op aanwezigheid van vogelgriepvirussen. Eenden worden gevangen en bemonsterd tijdens het jachtseizoen, dat loopt van eind augustus t/m eind januari.

Sinds 2000 is het echter ook toegestaan om buiten het jachtseizoen om wilde eenden te bemonsteren voor onderzoek naar vogelgriepvirussen in deze en een aantal andere eendenkooien in Nederland, middels een ontheffing van de Flora- en faunawet. Op deze manier kan er meer inzicht verkregen worden in het aantal geïnfecteerde eenden in het voorjaar en tijdens de zomer.

De Roodnatkooi in Oud Alblas is een blauwgoedkooi en dateert van rond 1830. De eendenkooi ligt op 10 ha veenweidegebied met 1130 m afpalingsrecht en bevat vijf vangpijpen, waaronder twee vangpijpen van het Hollands type. De kooi is particulier bezit en wordt beheerd door kooiker Teunis de Vaal. In november 2009 is er in de Roodnatkooi, naast de huidige bemonstering, een onderzoek gestart waarbij de rol van vrij in de natuur levende wilde eenden in de verspreiding van vogelgriepvirussen en het effect van infectie op deze gastheer meer centraal staat. Dit project is onderdeel van het promotieonderzoek van Jacintha van Dijk, die verbonden is aan het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) te Wageningen.

Vragen die centraal staan in dit onderzoek zijn: wanneer raken wilde eenden besmet met vogelgriepvirussen, welke individuen lijken vatbaarder voor dit virus en waar komen deze vandaan? Om deze vragen te beantwoorden zijn de eenden geringd zodat er onderscheid gemaakt kon worden tussen eenden die voor de eerste keer gevangen werden en geringde individuen die werden teruggevangen.

 

Vangpijp in de Roodnatkooi te Oud Alblas (foto: Jacintha van Dijk)

 


Secretariaat Kooikersvereniging

Dhr. D. N. Kooiker

Marshoekersteeg 7

7722KP Dalfsen

kooikersvereniging@gmail.com

 

 

 

© 2024 Kooikersvereniging

powered by Natuurlijk !