X

Analyse ringwerk van zeven eendensoorten 


In Nederland worden eenden al ruim 100 jaar door kooikers in eendenkooien gevangen om te ringen. Uit de ringdata blijkt dat vooral een zevental soorten regelmatig en soms in groot aantal is geringd.


Het gaat om de volgende soorten:

  • krakeend
  • smient 
  • slobeend
  • wilde eend
  • pijlstaart,
  • zomertaling
  • wintertaling

Voor de gegevens per soort verwijzen wij u naar publicaties.
Hier vindt u de uitgebreide gegevens van deze zeven meest geringde soorten.

De portretten beginnen met een algemene inleiding waarbij de verspreiding, habitatvoorkeur (zowel in de zomer als winter) en de trekperiode wordt beschreven. Daarna volgt een paragraaf over het voorkomen in Nederland. De gegevens zijn gebaseerd op de twee grote meetnetten van Sovon: het Meetnet Broedvogels en het Meetnet Watervogels. Vooral uit de laatste wordt veel geput omdat het winterseizoen het meest samenvalt met het piekvoorkomen van de hier besproken zeven soorten. Tot slot volgt een bespreking per soort.


 


Secretariaat Kooikersvereniging

Dhr. D. N. Kooiker

Marshoekersteeg 7

7722KP Dalfsen

kooikersvereniging@gmail.com

 

 

 

© 2024 Kooikersvereniging

powered by Natuurlijk !