X

De Kooikersvereniging

 

De Kooikersvereniging is opgericht in 1929 en stelt zich tot doel het beschermen en in stand houden van de eendenkooien en het behartigen van de belangen van eigenaren en kooikers. 

De vereniging doet dat door overleg te voeren met tal van organisaties die op enigerlei wijze een rol spelen bij eendenkooien en kooibedrijf. De overheid als beleidsmaker is hiervan de belangrijkste partij. Gevraagd of ongevraagd geeft de vereniging advies aan overheden en of aanverwante organisaties. De vereniging heeft onder andere zitting in de examen- en klankbordcommissies van de Stichting Flora- en Faunawetexamens. 

Met deze website informeren wij u graag over historie, achtergronden en actualiteiten.  

 

Nieuws

 


Secretariaat Kooikersvereniging

Dhr. D. N. Kooiker

Marshoekersteeg 7

7722KP Dalfsen

kooikersvereniging@gmail.com

 

 

 

© 2024 Kooikersvereniging

powered by Natuurlijk !