X

NIEUWSBERICHTEN

Stand van zaken ringwerk eenden door kooikers

De afgelopen jaren organiseerde de WREN onder auspiciën van het Vogeltrekstation jaarlijks één of meerdere certificeringsbijeenkomsten voor kooikers met een ringmachtiging. Certificering is een verplicht onderdeel bij het ringwerk voor houders van een ringmachtiging. Eens in de drie jaar dient een ringer deel te nemen aan een certificeringsbijeenkomst.

Het Vogeltrekstation wil de kwaliteit van ringwerk hoog houden. Zij ziet zich meer en meer geconfronteerd met een kritische omgeving, immers het omgaan met levende dieren ligt onder een vergrootglas en elke misser wordt hierdoor uitvergroot. Juist hierom spant het Vogeltrekstation zich in om de kwaliteit van ringwerk nog verder te vergroten en de borging van kwaliteit te verbeteren. Dat heeft voor huidige en nieuwe ringers gevolgen (lees = alle ringmachtiginghouders).

Het Vogeltrekstation ziet graag een wat steviger format voor de certificeringsbijeenkomsten. Met de WREN was overeengekomen om bij wijze van pilot een bijeenkomst ‘nieuwe stijl’ uit te proberen. Door diverse omstandigheden is het helaas niet gelukt om hier in het afgelopen vangseizoen invulling aan te geven. Inmiddels staat voor september 2019 een bijeenkomst nieuwe stijl gepland. Het Vogeltrekstation werkt aan een protocol waaraan de bijeenkomst c.q. de certificering nieuwe stijl moet voldoen. In nauwe samenwerking met de WREN wordt bekeken hoe hier op praktische wijze invulling aan gegeven kan worden en dit gefaciliteerd en georganiseerd kan worden. De termijn voor certificering wordt in de nieuwe werkwijze opgerekt naar 5 jaar.

In geval houders/kooikers van ringmachtigingen hierdoor problemen ondervinden inzake de verlenging van ringmachtigen, gaat het Vogeltrekstation hier flexibel mee om en verleent alsnog de ringmachtiging voor het seizoen 2019-2020. Indien dit voor u het geval is, neem dan contact op met Jolien Morren van het Vogeltrekstation of met Fons Mandigers die de WREN coördineert.

Belangrijk is dat het Vogeltrekstation groot belang toekent aan het ringen door kooikers (men gelooft niet in het vervangen van ringen door zenders en chips, vooral omdat statistische analyse om grote aantallen vraagt). Zij ziet geen enkele beperking in het aantal ringende kooikers en staat volstrekt open voor nieuwe aanvragen, waarbij wel een stage programma aan de orde komt.

Kortom, volop perspectief voor ringwerk in kooien en voor ringende kooikers.  Tegelijkertijd wat aangescherpte kwaliteitseisen en meer 'nascholing'.
We denken dat onze leden daaraan kunnen en willen voldoen. En waar dit lastig is, helpen we graag een handje.

Namens het bestuur Kooikersvereniging,
Fons Mandigers
Maart 2019
 

Share

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Secretariaat Kooikersvereniging

Dhr. D. N. Kooiker

Marshoekersteeg 7

7722KP Dalfsen

kooikersvereniging@gmail.com

 

 

 

© 2022 Kooikersvereniging

powered by Natuurlijk !