X

NIEUWSBERICHTEN

Regeling specifieke maatregelen vogelgriep Maasland (Zuid-Holland), gedeeltelijk jachtverbod van kracht

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid heeft per direct een Regeling specifieke maatregelen in het beschermings- en toezichtgebied in verband met de preventie van hoogpathogene aviaire influenza in Maasland (Zuid-Holland) ingesteld. Er geldt in het aangewezen gebied een jachtverbod voor wilde eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren. Het is in dit gebied verboden om in het wild levende dieren te vangen of te doden, voor zover dat watervogels betreft of watervogels kan verstoren, ook wanneer daar bestaande vrijstellingen of ontheffingen van kracht zijn.

Meer informatie kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid; Ministerie LNV of via onderstaande links:

Regeling Maasland en beschermings- en toezichtgebied Maasland

Share

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Secretariaat Kooikersvereniging

Dhr. D. N. Kooiker

Marshoekersteeg 7

7722KP Dalfsen

kooikersvereniging@gmail.com

 

 

 

© 2023 Kooikersvereniging

powered by Natuurlijk !