X

NIEUWSBERICHTEN

Regeling specifieke maatregelen vogelgriep Sint-Oedenrode (NB), gedeeltelijk jachtverbod van kracht

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid heeft per direct een Regeling specifieke maatregelen in het beschermings- en toezichtgebied in verband met de preventie van hoogpathogene aviaire influenza in Sint-Oedenrode (NB) ingesteld. Er geldt in het aangewezen gebied een jachtverbod voor wilde eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren. Het is in dit gebied verboden om in het wild levende dieren te vangen of te doden, voor zover dat watervogels betreft of watervogels kan verstoren, ook wanneer daar bestaande vrijstellingen of ontheffingen van kracht zijn.

Meer informatie kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid/vogelgriep of via onderstaande links:

Regeling Sint-Oedenrode

Kaart vervoersbeperkingsgebied Sint-Oedenrode 3km

Kaart vervoersbeperkingsgebied Sint-Oedenrode 10km

Share

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Secretariaat Kooikersvereniging

Dhr. D. N. Kooiker

Marshoekersteeg 7

7722KP Dalfsen

kooikersvereniging@gmail.com

 

 

 

© 2024 Kooikersvereniging

powered by Natuurlijk !