X

NIEUWSBERICHTEN

Archief Kooikersvereniging en Eendenkooi Stichting ondergebracht bij RAR

Op 22 augustus tekenden de voorzitters van de Kooikersvereniging, Eendenkooi Stichting en de directeur/streekarchivaris van het Regionaal Archief Rivierenland de overeenkomsten van inbewaargeving van hun archieven.

Eendenkooien zijn een uniek landschappelijk, cultuur-historisch en sociaal-economisch Nederlands fenomeen, net als klompen, tulpen en molens. Al in de middeleeuwen werden in het rivierengebied eendenkooien, toen vogelkooien genoemd, aangelegd. Vele kooien zijn in de loop der eeuwen in gebruik geweest, maar ook in onbruik geraakt. Tussen Maas en Rijn zo’n 165 in getal. Kooien die in heel veel gevallen sporen hebben nagelaten in het landschap. Perceelsnamen zoals Kooikamp, Kooiheuvel of Kooibos herinneren hier nog aan. Over de aanleg, het beheer en de vangsten zijn vele bronnen te vinden in archieven van heerlijkheden, dorpsbesturen, waterschaporganisaties enzovoorts. Het rivierengebied telt nog steeds een aantal werkende kooien.

Het rivierengebied als centrum van eendenkooien: het was mede een overweging voor beide besturen om hun archieven bij het Regionaal Archief Rivierenland onder te brengen. De Kooikersverenging had al een band met de regio: bij de oprichting en in het bestuur van de Kooikersvereniging waren kooikers en kooi-eigenaren uit de streek betrokken. Zo was Otto baron van Verschuer uit Beesd jarenlang voorzitter. Op het landgoed Mariënwaerdt van de familie Verscheur liggen nog steeds eendenkooien, vlak bij de ‘Kooiweg’.
De archieven van de Kooikersvereniging en de Eendenkooi Stichting bevatten interessant materiaal over de ontwikkeling in Nederland van (het aantal) kooien en de vangst. Beide organisaties bemoeien zich ook intensief met wet- en regelgeving en het landschaps- en jachtbeleid van de overheid. De Kooikersvereniging en de Eendenkooi Stichting werken sinds een tweetal jaren samen onder de naam ‘Gevleugelde Ambachten’. Het Regionaal Archief Rivierenland is nu een derde partner geworden die waakt over de historie van een eeuwenoud ambacht.

Lees hier het persbericht van het Regionaal Archief Rivierenland

KVArchiefpersbericht...

Share

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Secretariaat Kooikersvereniging

Dhr. D. N. Kooiker

Marshoekersteeg 7

7722KP Dalfsen

kooikersvereniging@gmail.com

 

 

 

© 2022 Kooikersvereniging

powered by Natuurlijk !