© 2018 Eendenkooien.nl

powered by Natuurlijk !

 

Vliegstal


De vliegstal bestaat uit eenden die de kooi gebruiken als rustplaats.
De vliegstal vliegt 's avonds naar foerageergebieden in de omgeving en komt ’s morgens terug naar de rust van de kooi.

 

Trekkende wilde eenden komen vaak met de vliegstal mee naar de kooiplas. Dit zijn de eenden waar de kooiker op wacht: wilde eenden die gevangen kunnen worden. Het aantal eenden in de vliegstal varieert, afhankelijk van weer en seizoen, van enkele honderden tot soms duizenden. Soms heb je een kooi waar de stal voor het merendeel uit smienten en/of talingen bestaat, maar dit beeld geldt maar voor een bescheiden aantal kooien. De vliegstal reageert niet op de kooihond en begeeft zich nooit in de vangpijp: ze zijn ‘afgekooid’. Als de vorst invalt trekt de vliegstal weg, om bij dooi de kooi weer op te zoeken. Ook dan brengen ze ‘verse’ soortgenoten mee terug.

Kwakkelwinters brengen de kooiker vaak goede vangst. De vliegstal bestaat uit wilde eenden en is erg gevoelig voor verstoring. Daarom is het functioneren van een kooi sterk afhankelijk van rust. Het leegvliegen van de kooiplas als gevolg van verstoring is zeer nadelig voor de kooiker, die dan zijn vangst wel kan vergeten. Mede daarom bestaat het van overheidswege toegekende rustgebied om de kooi via het recht van afpaling.