© 2018 Eendenkooien.nl

powered by Natuurlijk !

 

Huidig aantal, ligging en verspreiding

 

In de tabel is de verdeling per provincie en eigenaar weergegeven. 

 

Vanwege hun natuurwetenschappelijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarde is nu tweederde van de eendenkooien eigendom van natuurbeheerorganisaties. In 1975 was dit nog maar 12,5%. 

Staatsbosbeheer is met 35 kooien de eigenaar van de meeste eendenkooien in Nederland,

Natuurmonumenten volgt met 15.

 

 

    Aantal                  Particulier                  Provinciale landschappen               Natuurmonumenten             Staatsbosbeheer     
           
  GRONINGEN      2  -
  FRIESLAND 28 12(1) 8 1 6
  OVERIJSSEL 14 3(1) - 4 6
  GELDERLAND 24 11(1) 2 - 10
  UTRECHT 2  - - 2
  NOORD-HOLLAND 14 2(1)  4 5 2
  ZUID-HOLLAND 19 9 6 2 (2)
  NOORD BRABANT 11 1 1 3 6
  ZEELAND 4 1(1) 1  - 1
  TOTAAL NEDERLAND          118 45 23 15  35

 

Tabel verspreiding en eigendom van eendenkooien in Nederland (2013)

 

 

Overzichtskaart van eendenkooien

 

 

 

Op de kaart is de verspreiding van kooien in Nederland weergegeven.
De grootste concentratie bevindt zich in het  rivierengebied.
Andere concentratiegebieden zijn Noordwest-Overijssel en het Waddengebied met de kuststreek van Friesland en Groningen.