© 2018 Eendenkooien.nl

powered by Natuurlijk !

 

HET HOLLANDE TYPE VANGPIJP

Hollandse type

 

Dit type heeft een gebogen schermpijp van 35 tot 45 meter lang en 3 tot 5 meter breed, met kortschermen in de buitenbocht, en een aaneengesloten scherm in de binnenbocht. 

De vangpijp heeft een fuikvormig uiteinde. In originele staat heeft het scherpeind een oeverbeschoeiing van gevlochten wilgen tot ongeveer een halve meter boven het maaiveld. Het betreft hier vooral polderkooien in Zuid-Holland, Utrecht en Zeeland. Het Hollandse type is talrijk aanwezig geweest, maar komt nauwelijks meer voor in oorspronkelijke vorm.