© 2018 Eendenkooien.nl

powered by Natuurlijk !

 

Typen vangpijpen

 

 

De vormgeving van de vangpijp verschilt regionaal, waardoor er verschillende typen eendenkooien zijn.

De breedte van de vangpijp varieert van 3 tot 8 meter, de lengte van 20 tot 100 meter. De grote verschillen in afmetingen hangen samen met de regionale typen.

De vangpijp is altijd overdekt met gaas of een net. Daardoor kunnen opvliegende eenden alleen verder naar achteren de vangpijp in waar ze belangen in het vanghokje. Daar worden ze vervolgens gevangen om te worden onderzocht en geringd, of om te worden gedood. Dit laatste mag alleen als het om wilde eenden gaat.
De vangpijpen worden in de regel genoemd naar de windrichting waarin ze liggen.

Er worden 4 regionale typen vangpijpen onderscheiden.

De typen zijn als volgt;